”Handlar allt bara om att lämna barn på skolan, jobba, nå karriärmässiga och privata milstolpar?

Det var frågor Marika började ställa sig som ung småbarnsmamma. Men, ett halvår kvar till sitt planerade bröllop ändrades allt. Trots att allt såg bra ut utåt sett, sade kroppen något helt annat. 

En värk så kraftig att den begränsade henne från att både arbeta och fungera hemma, tvingade henne att börja lyssna till sitt inre. En röst hon inte velat lyssna till tidigare, och som först bara hördes som en tunn viskning. Men, som sedan växte sig starkare och starkare. Hon kände en tomhet inom sig. Hon insåg att hon försökte vara någon hon egentligen inte var, och leva ett liv hon inte mådde bra av.”

Den rösten blev startskottet till att hon avblåste bröllopet och började ett helt nytt kapitel i sitt liv. Rösten som visade henne det hon först inte velat se och erkänna det hon tyckte var obekvämt, blev biljetten till ett liv med mindre smärta och mer glädje. 

Känslan av att det måste finnas något mer och större gjorde henne nyfiken. En nyfikenhet som var många gånger starkare än känslan av obekvämlighet och som stegvis hjälpte henne dit hon är idag. Genom att vara förankrad i stunden och närvarande i kroppen, förstod hon att hon hade tillgång till allt, i samma ögonblick. 

Rösten var Marikas själ som vägledde henne kärleksfullt, utmanande och öppnade upp en helt ny värld av möjligheter och glädje.    

Idag lever Marika ett liv i direktkontakt med sitt innersta väsen och lyssnar till sin kropp och själ när den talar till henne.  

Det viktigaste för henne är att ära sitt kall och sitt väsen, istället för att förverkliga milstolpar som familj och karriär. Något hon ändå är övertygad om att det kommer på köpet. 

”Inget är fel men man slipper tomhetskänslan om man vänder på kakan och börjar att leva livet inom sig. Livet får en helt annan nyans, smak och rörelse jämfört med om man lever utifrån och upprätthåller en bild av sociala kriterier, istället för att vara den man är. Det är när man tillåter sig att vara den man är som livet sker i enkelhet. Det är så vi är skapta att leva”

“De hårda smällarna gör att vi lyssnar lättare. Men det behöver inte vara så. Det är när man är förankrad i kroppen som man är trygg i alla situationer med livet. Både med det som pågår och med sig själv. Då vill man inte vara någon annanstans eller efterlikna någon annan.”  

Marikas drivkraft är att visa att det omöjliga är möjligt och att hjälpa andra in i sitt naturliga flöde för att öppna upp till ett rikare inre liv. Hon är övertygad om att var och en har svar på sina egna frågor inom sig. Svar på varför det inte fungerar bra inom vissa områden i livet och vilken förändring som behövs, ibland behöver vi bara helt enkelt påminnelser och tillåtelse att våga känna efter.

”Nyckeln är att leva i ett varande istället för görande. Det skapar rymd inombords. Varandet innebär frihet från prestation och är i linje med ditt kall. Det gör det enkelt att agera i linje med glädje och kärlek, att leva fritt från stress och prestation och att göra val som är viktiga för dig. Här finns ingen stress, press eller sjukdom. Man vet att man är tillräckligt bra som man är, och vet att man är sedd, hörd och älskad i varje andetag och inser vilken gåva det är att leva.”